בפרק השני בסדרת מלכוד הגז נדבר על היתכנות יצירת תחרות במשק הגז, ונגלה מה עוצר מבעדה להתפתח. נלמד מה זה צינור EMG (ואיך הוא קשור לכל זה), על רשות התחרות שאמורה לפקח ולמנוע עסקאות שפוגעות בתחרות, על הערר התקדימי של ארגון חברתי, ומאבק ציבורי שאולי יעשה היסטוריה.

מי התארח?  עו"ד אלישע הר לב, מהצוות המשפטי המייצג את לובי 99 בערר EMG; מרב דוד, סמנכ"לית לובי 99, שקפצה לעדכן בלייב מהדיון וכמובן אריאל פז-סוויצקי, מנהל המחקר של לובי 99.

על מה דיברנו? על צינור EMG, וגם למה הוא כל כך אטרקטיבי בעיני מונופול הגז. למדנו על החלטת הממונה על התחרות לאשר את הרכישה, ומדוע לובי 99 בחרו להגיש ערר על החלטתה. שמענו על הטיעונים המשפטיים, איך בכלל יוצאים למסע משפטי בעולם שהיה שמור לחברות מסחריות המגלגלות מיליונים וקיבלנו עדכון בזמן אמת על איפה הדברים עומדים היום.

Share | Download